LOKALHISTORIE OG SLEKTSHISTORIE

i hovedsak om Stavanger

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, NO-4021 Stavanger, Norway

 

Min artikkel om ”Stavanger i vikingtiden” ble publisert i Ætt og heim - Lokalhistorisk årbok for Rogaland i november 2020.

 

En liten artikkel: ”Ombyggingen av Domkirken i perioden 1554–1556” ble publisert i Stavangeren i desember 2020.

Avsluttet artikkelen ”Domkirkehøyden på 1000-tallet”. Den blir publisert i løpet av 2021.

Skriver på en artikkel med arbeidstittel ”Den romanske Domkirken 1100-1150” i 2021-22.

(Tallene i parentes viser til når filen ble laget eller når den sist ble endret. De siste endringene vises med rødt. Skulle det være problemer med å åpne en fil, ta kontakt!)

 

LOKALHISTORIE

Sommer 2020: Vinlandskartet

VENABYGD

Kvitrud (1998)

STAVANGER

”Stavanger – personer, familier og slekter i og i tilknytning til Stavanger i perioden 1400-1599” (eget forlag i 2004) (versjon 17.4.2016)

Olavklosteret i Stavanger (Ætt og heim 2006).

Arnegård (Ætt og heim, 2009)

Stavangers middelaldergeografi fra St. Annas bro til Korbrødregården (Stavanger Museums årbok 2011)

 Stavangers byhistorie bind 1 (27.12.2012)

Stavanger før 1135 (oppdatert 2012)

Stavangers middelaldergeografi : betraktninger om kongens gård og odelskirke i Stavanger (Ætt og heim – lokalhistorisk årbok for Rogaland 2013)

Var det et benediktinerkloster øst for middelalderbyen i Stavanger? (Ætt og heim – lokalhistorisk årbok for Rogaland, 2015)

Skagen i middelalderen (Stavanger Museums Årbok 2015).

Middelaldergården Kriken i Stavanger (Stavanger Museums Årbok 2017).

Martinkirkens prestegård i Stavanger (Ætt og heim 2017).

Barnekisten i Mariakirken (Frá haug ok heiðni, 2018).

Bratten og Uren i Stavanger (Stavanger Museums årbok, 2018).

Huseiere i Stavanger på 1700-tallet. (oppdatert 20.5.2019)

De indre delene av Vågen i Stavanger fra middelalderen til tidlig på 1600-tallet (Stavanger Museums årbok, 2019).

Utgravingene under domkirkens kor i 1934 (Frá haug ok heiðni, juli 2020).

Stavanger i vikingtiden (Ætt og heim - Lokalhistorisk årbok for Rogaland, 2020).

Ombyggingen av Domkirken i perioden 1554–1556 (Stavangeren, desember 2020).

TJENSVOLL

 Bydelen Tjensvoll i Stavanger (1999)

Tjensvoll skolekorps 1949-1999 (1999)

Lokalhistorie for Stavanger på Wikipedia DER JEG HAR BIDRATT (endres ved behov!)

Arneageren

Arnegård

Bergeland

Bispebrygga

Bispekapellet

Blåsenborg

Bybranner i Stavanger

Den kombinerte innretning

Eg e fyddeStraen eg

Egenes gamle kirkegård

Fattigkirkegården

Fruehuset

Gamle Tollbod

Hetland prestegård

Holmen

Jammerdalen

Jorenholmen

Kalhammaren

Kannik

Kirkegata

Kiellandshagen

Kjerringholmen,

Kongsgata,

Kongsgård,

Kongsteinen

Konventgrunnen

Kriken,

Kuholmen

Lagård,

Mariakirken

 

Martinskirken

 

Museumsparken

 

Møllehaugen

 

Nytorget

 

Olavskleivå

Olavsklosteret

Paradis

Pedersdalen

Pedersgata

Pedersgjerdet

Persklosteret

Petri skole

Siddis

Skagen

Skansen

Skolebekken

Solbakken

Stavanger domkirke

Stavanger domkirkes døpefont

Stavanger domkirkes kapiteler

Stavanger domkirkes kirkegård

Stavanger domkirkes kor

Stavanger domkirkes krypt

Stavanger domkirkes pulpiturer

Stavanger er ingen filleby

Stavanger Katedralskole

Steinkargata

St Hansvollen

St Oles grunner

Strømsteinen

Sølvberget

Søragata

Timiantorget

Tjensvoll

Tjensvolls historie

Tjensvoll stavkirke

Torget

Uren

Våland

Østervåg

Øvre Holmegate

FOREDRAG

Stavangers middelalderhistorie for Storhaug historielag (pdf) (2013)

Stavangers middelalderhistorie for Rotary club (pdf) (2015)

Bratten og Uren i Stavanger på Stavanger Museum (pdf) (2018)

LUSTER

Lusters historie (Wikipedia, 2009)

”Luster fram til år 600 – hvem er vi og hvor kommer vi fra” (6.9.2002)

"Luster i perioden 600-1349- mellomalderen"  (1998)

"Luster i perioden 1349-1599 – etter den store mannedauden (1998)

"Luster på 1600-tallet – fra pest til hungersnød"  (1999)

"Luster i perioden 1700-1749 – saken mot Skule" (2000)

Stadnamn frå Gaupne i Luster (1990)

ErikgardenRåum (1985)

Soga om Gaupne (1989)

KLIMA

Hungersåret 1695 (1994)

Den lille istida - klimaet i Rogaland i 1700-1750  (1994)

Isvinteren i Øst-Finnmark 1880-1881 (1992)

Isfjell på norskekysten vinteren 1880-1881 (pdf-fil 10MB) (1990)

Isfjell på 1930-tallet (8.4.2020)

GENETIKK

Opphavet til befolkningen i Norge (2010 – en god del av teksten)

Tidlige menneskelige folkevandringer (2010 – noe av teksten)

 

Homo Denisova

 

Homo Florensis

 

Homo Luzonensis

ANNET

Gåter (24.9.2001)

Vinland

(2014 – en god del av teksten)

Vinlandskartet (2020)

 

 

 

 

KILDER

 

 

Februar 2021 Prisliste for begravelser og stolseter i Domkirken i 1734

 

Mai 2021 Kilder om arkeologiske undersøkelser

 

Mai 2021 Gravsteiner fra Stavanger Domkirke

 

August 2021 Sitteplasser i Domkirken 1735-36

 

September 2021 Dokument om eiendom på Torget i 1581

 

September 2021 Pulpiturer i domkirke

 

ARKEOLOGISKE KILDER OM STAVANGER

1843- Liste over kilder til undersøkelser og gravinger i byen. (10Mb) (oppdatert 9.5.2021).

1934 Gerhard Fischers dagbok fra utgravingene under domkirkens kor 29.9.1934-3.10.1934 (11.4.2020)

1304-1816 Gravsteiner fra Stavanger domkirke (6.5.2021)

SKRIFTLIGE KILDER OM

STAVANGER

 

1270-1860 Kilder om Hospitalet i Stavanger (10.11.2013)

1560-1699 Skjøter fra Stavanger (oppdatert 22.4.2019 med 1560-1599)

1563-1799 Kilder om Eiganes, Hetland, Eikanes, Bispeladegård (Lagård) og Forstedene (8.11.2013)

 

1567 Leding, bypenger og grunnleie av Stavanger by (NLR, bind IV, side 25)

 

1567: Leding, bypenger og grunnleie av Stavanger by (min sammenstilling -3.12.2003)

 

1581: Peder Klaussen Friis om eiendom på Torget i Kriken prebende (3.9.2021)

 

1590: Geistlig jordebok– om Kriken prebende (13.6.2016)

1594-1597 Fra regnskapene til Stavanger Domkirke (23.5.2004)

1595-1598 Accise i Stavanger (4.8.2004)

1602-1609 Sammenstilling av kongens grunnleieinntekter fra Stavanger by  (11.2.2005)

1602-1613 Sammenstilling av ledingslistene for Stavanger by  (4.3.2005)

1604-1646 Sammenstilling av skipsredere og skippere i Stavanger (29.6.2003)

1607 Christian IVs besøk i Stavanger i 1607 (29.2.2004)

1610-1611 Bygging på Kongsgård (6.3.2004)

1607-1617 Sammenstilling av kongens grunnleieinntekter av Stavanger by (3.8.2004)

1613-1620 Sammenstilling av ledingslistene for Stavanger by (geografisk liste) (4.3.2005)

1613-1620 Sammenstilling av ledingslistene for Stavanger by (alfabetisk liste) (4.3.2005)

1616-1641 Sammenstilling av julefogder, husarmes forstander, kemnere og byens tjenere i Stavanger by (30.6.2003)

1617-1625 Sammenstilling av kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1617-1624 Jordeiere fra Stavanger by (5.4.2005)

1618-1619 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1619-1620 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1620-1621 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

Ca. 1620 Grågås - Sokneprestens grunnleie av Stavanger (30.9.2010)

Ca. 1620 Sokneprestens grunnleie av Stavanger nr. 2 (5.9.2016)

Ca. 1620 Sokneprestens grunnleie av Stavanger nr. 3 (2.6.2005)

1622 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1623-1624 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1624 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1625 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1626 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1626-1635 Sammenstilling av kongens grunnleie av Stavanger by (14.5.2005)

1627-1628 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1628-1629 Kongens grunnleie av Stavanger by (28.5.2005)

1628-1646 Sammenstilling av byens grunnleie av Stavanger by (29.7.2006)

1629-1630 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1630-1631 Kongens grunnleie av Stavanger by (5.4.2005)

1631-1632 Kongens grunnleie av Stavanger by (14.5.2005)

1632-1633 Kongens grunnleie av Stavanger by (14.5.2005)

1634-1635 Kongens leding (leidang) av Stavanger by (28.5.2005)

1634-1640 Sammenstilling av ledingen av Stavanger by (25.4.2005)

1637 Kongens grunnleie av Stavanger (13.9.2010)

1639 Kongens grunnleie av Stavanger (15.9.2010)

1640 Kongens grunnleie av Stavanger (20.9.2010)

1641 Kongens grunnleie av Stavanger (19.9.2010)

1642 Kongens grunnleie av Stavanger (23.9.2010)

1643, 1644 og 1648 Sammenstilling av kongens grunnleie av Stavanger by (20.1.2006)

1643, 1644 og 1645 Byens grunnleie av Stavanger (30.9.2010)

1645 Kongens grunnleie av Stavanger (24.9.2010)

1649 Kongens grunnleie av Stavanger (25.9.2010)

1650 Kongens grunnleie av Stavanger (29.9.2010)

1651 Kongens grunnleie av Stavanger (7.11.2010)

1652 Kongens grunnleie av Stavanger (15.11.2010)

1653 Kongens grunnleie av Stavanger (22.11.2010)

1654 Kongens grunnleie av Stavanger (22.11.2010)

1655 Kongens grunnleie av Stavanger (23.11.2010)

1655-1656 Hospitalets grunnleie (14.8.2007)

1656 Kongens grunnleie av Stavanger (27.11.2010)

1658 Kongens grunnleie av Stavanger (13.11.2016)

1658-1659 Ledning og stadsgjeld (13.11.2016)

1659 Kongens grunnleie av Stavanger (14.11.2016)

1659-1660 Maltaccisse (17.11.2016)

1659-1660 Sakefall (17.11.2016)

1659-1660 Ledning og stadsgjeld (14.11.2016)

1660 Kongens grunnleie av Stavanger (18.11.2016)

1660-1661 Ledning og stadsgjeld (18.11.2016)

1662-1667 Sammenstilling av kongens grunnleie av Stavanger by (4.5.2005)

1665 Utstein klosters grunnleie av Stavanger by (28.5.2005)

1665 Byens grunnleie av Stavanger (30.9.2010)

1667-1803 Graver inne i Stavanger domkirke (4.10.2021)

1670-1821 Pulpiturer i Stavanger domkirke (2.9.2021)

1673 Ligningsmanntall (6.1.2018)

1674 Ligningsmanntall (6.1.2018)

1676 mai Ligningsmanntall (Vigerust)

1676 august Ligningsmanntall (8.1.2018)

1677 Krigsstyr (17.8.2018)

1682-1691 Forlovelser (28.12.2017)

1683 Krigsstyr (11.8.2018)

1684-1715 Morten Seehusens jordebok herunder Arnegård (24.1.2012)

1686-1696 Manufakturhusets grunnleie av Stavanger by (28.5.2005)

1687 Ligningsmanntall (Vigerust)

1688 skattemanntall (Vigerust)

1688 Kopp og kvegskatt (Vigerust)

1689 Konsumpsjonsskatten (Vigerust)

1689 Koppskatt (Vigerust)

1689-90 Hospitalets grunnleie av Stavanger by (22.9.2016)

1693-1726 Hospitalets grunnleie av Stavanger by (31.8.2007)

1697 Byskatt (Vigerust)

1698 Kirkestoler i Stavanger Domkirke (17.8.2010)

1698 Byskatt (Vigerust)

1699-1700 Koppskatt (Vigerust)

1700-1749 Skjøter fra Stavanger (8.1.2010)

1701 Manntall over Stavanger (16.6.2006)

1701 Forlovelser i Stavanger (15.12.2017)

1702 Skatteliste borgere Stavanger (15.11.2009)

1702-1712 (ca.) Manufakturhusets grunnleie av Stavanger by (7.12.2019)

1707 Skatteliste borgere Stavanger (15.11.2009)

1710 Likningsmanntall (Vigerust)

1711 koppskatt (Vigerust)

1711 Parykkskatt (Vigerust)

1711 Skoskatt (Vigerust)

1712 Manufakturhusets grunnleie (20.5.2009)

1712 Krigsstyr (Vigerust)

1713 Krigsstyr (Vigerust)

1714 Næringsmanntall (18.9.2010)

1714 Manufakturhusets grunnleie (5.7.2007)

1714 Krigsstyr (Vigerust)

1715 Ubebodde tomter (26.8.2017)

1715 Krigsstyr (Vigerust)

1716 Krigsstyr (Vigerust)

1716 Beboere i Østervåg (15.10.2010)

1716 Skadelidende ved brannen (10.5.2017)

1717 Krigsstyr (Vigerust)

1718 Krigsstyr (Vigerust)

1718 Matrosers kvinner (Vigerust)

1718-1719 Hospitalets grunnleie (14.8.2007)

1719 (juli) Grunnleie av Stavanger (22.11.2018)

1719 (august) Grunnleie av Stavanger (17.6.2006)

1719 Krigsstyr (Vigerust)

1719 Transportskatten (Vigerust)

1720 Krigsstyr (Vigerust)

1721 Krigsstyr (Vigerust)

1721-1763 Skippere til og fra Holland (Ivar Moe)

1721-1744 Manufakturhusets grunnleie av Stavanger by (7.12.2019)

1722 Næringsskatt (Vigerust)

1724 Skatt fra Stavanger (4.9.2009)

1725 Kongens grunnleie av Stavanger (24.11.2006)

1725 Grønnlandskatt fra Stavanger (6.4.2008)

1727 Viborgskatten (Vigerust)

1730-1735 Skattelister fra Stavanger (20.8.2008)

1730-1731 Hospitalets grunnleie (9.7.2007)

1734 Skatt av Stavanger (18.8.2008)

1734 Domkirkens inventar (6.2.2017)

1734 Prisliste for begravelser og stolseter i Domkirken (pdf 9.2.2021)

1735-1736 Sitteplasser i Domkirken (12.8.2021)

1737-1744 Skattelister for borgere i Stavanger (22.8.2008)

1740-1741 Hospitalets grunnleie (3.8.2018)

1743 Manntall over borgere (Vigerust)

1744-1781 Manufakturhusets grunnleie av Stavanger by (10.12.2019)

1748-1749 Hospitalets grunnleie av Stavanger by (13.8.2016)

1750-1802 Skjøter fra Stavanger (oppdatert våren 2019 med 1800-1802)

1765 Arnegårds grunner i Stavanger (9.8.2008)

1766 Skadelidde ved bybrannen i Stavanger (14.6.2006)

1777 Branntaksprotokoll for Stavanger (4.5.2007)

1787 Branntaksprotokoll for Stavanger (17.8.2016)

1787-1788 Hospitalets grunnleie fra Stavanger (20.5.2007)

1787-1788 Hospitallemmer i Stavanger (20.5.2007)

1787-1797 Manufakturhusets grunnleie (1.6.2007)

1796 Hospitalets grunnleie av Stavanger by (13.8.2016)

1805 Olavsgrunnene i Stavanger (16.8.2008)

1838 Kapellanens grunnleie (22.2.2019)

1839 Arnegårds grunner i Stavanger (22.3.2008)

1848 Notiser om Stavanger i juni 1848. Det er mest om Domkirken (Harald Hals II)

1874 Olavsgrunnene i Stavanger (18.8.2008)

1890 Soknepresten i Stavanger inntekter av grunnleie (4.9.2010)

LUSTER

1585 Liste over prestens og kirkens inntekter fra Jostedalen  (1986)

1789 Manntalsliste for Gaupne i Luster  (4.11.2000)

VOSS

1558 Sandven i Holbygda på Voss (20.7.2005)

 

SLEKTS- OG PERSONHISTORIE

Sommeren 2020 – Olav Tryggvason

FAMILIER

Bagge (1997)

Darre (1998)

Benkestokk (15.5.2005) og BenkestokkWikipedia

Falenkamp eller Valenkamp (3.4.2003)

Folkung eller Folkunger (1998)

Frakk eller Frack (1998)

Gard (3.4.2003)

Gyldenbusk (3.3.2003)

Koll i Stavanger (12.5.2007)

Kollslekten i Ryfylke og Stavanger (Ætt og heim 2011 - pdf)

Komp (29.9.2003)

Kruckow (1998) og KruckowWikipedia

Kvam på Hafslo (1998)

Engebret og Ingeborg Kvitruds familie (2019)

"Liljer og kroner - slektshistorie for Luster i middelalderen" (1995)

Orm på Vestlandet (12.5.2007)

Orm utenfor Vestlandet (4.5.2005)

Stamtavle for Kristoffer Orning og ektefelle (15.7.2007)

Røg (NST; 1998)

Smørhette og Smørhatt (1998)

Soop og Snoop (1998)

Speckmann (2.5.2003)

Teiste (1998)

Trane i Stavanger (12.5.2007)

Trane i Viborg (10.9.2004)

Widekjær (1998)

PERSONOMTALER - DER JEG HAR BIDRATT                  (I HOVEDSAK PÅ WIKIPEDIA)

Anders Bærheim (2010)

Audun Eivindson (20.10.2008)

Bernhard Fredrik Hanson (2009)

Claudius Jacob Schive (2009),

Erling Skjalgsson (2012)

Hans Johanson Rise (20.10.2008)

Hans Kruckow (5.10.2008)

Harald Hårfagre (2010 – en god del av teksten)

Hoskuld Hoskuldson (13.10.2008)

Håkon Ivarson (20.10.2008)

Jan Hendrich Lexow (2010)

Jens Gregoriussen Riber  (5.10.2008)

Johan Kruckow (5.10.2008)

Jon Guttormson (5.10.2008)

Jørgen Erikson (5.10.2008)

Lisbet Bryske (2009)

Morten Nilsson (5.10.2008)

Nils Jensson (18.1.2004)

Nils Klausson Grønn (1.8.2006)

Ola Aurenes (2011)

Olav den hellige (2014)

Olav Pederson (5.10.2008)

Olav Tryggvason (2020)

Oluf Andreas Løwold dy (2010)

 

Per Svanøe (Oss direkte, 1995)

Rasmus Tveteraas (2010)

Reinald (2011)

Svithun (2011)

Unnleiv Bergsgard (2010)

Vistegutten (2019)

PORTRETTER

Karl XV (Miramare slott i Trieste)

 

Oss Direkte var Oljedirektoratets internblad.

SEGL OG VÅPENSKJOLD

Desember 2019 - Anetavle for Kristine Benkestokk og Aksel Gyntersberg

Adeler (Mylius)

Alv - prost i Bergen (Klevenfeldt)


Anders Nilsen "til Krogen" 1575 (Langebek)

Anders Nilssen 1401 (Klevenfeldt)


Angel, Morten Henrik 1751 (Statsarkivet i Stavanger)


Anna Katrina Nilsdatter 1664 (Stavanger Domkirke)

Arenskjold (Mylius)

Arne biskop 1280 (Klevenfeldt)

Axel Olsen (Klevenfeldt)

Ole Baade (Stavanger byarkiv)

Oluf Bang 1517 (Mylius)


Below, Henrik 1658 (Stavanger Domkirke)

Below Henrik og hans hustruer (Stavanger Museum)

Anetavle for Kristine Benkestokk og Aksel Gyntersberg (Klevenfeldt boks 26). En kort forklaring er her!

Bentzon (Mylius)

Berven, Ole Knudsen 1739 (Statsarkivet i Stavanger)

Biercherod 1716 (Stavanger byarkiv)

Bjarne Erlingsson (Nationalmuseet i København)

Blixenkrone (Mylius)

Peder Bonde (Klevenfeldt)

Peder Bonde 1493 (Mylius)

Theophilus Bowitz (Statsarkivet i Stavanger)

Brahe (Mylius)


(Bratt), Jens Olsen (Klevenfeldt)

Breiger (Mylius)

Johan Kaspar Brokkenhus 1707 (Mylius)

Jens Brun (Mylius)


Busch, Otto (Statsarkivet i Stavanger)

Otto Busch (Stavanger byarkiv)

Dronning Claude av Frankrike (Kunstindustrimuseet i Trondheim)


Christen Davidsøn, Stavanger (Utstein kloster)

Darre, Jon 1401 (Langebek)

Darre (Klevenfeldt)

Petter Dreyer (Stavanger byarkiv)

Ivar Dyre (Klevenfeldt)

Ehrenkron (Mylius)

Erenfeld (Mylius)

Elsebe Hartvigsdatter 1497 (Klevenfeldt)

Erlend lagmann (Klevenfeldt)

Erik Amundsen 1486 (Klevenfeldt)

Erik Amundsen 2 (Klevenfeldt)

Eirik Magnusson 1298 (Klevenfeldt)

Erik Torgillson - lagmann Klevenfeldt)

Farinelli (Mylius)

Fillip Ulfsson (Nationalmuseet i København)

Fimbus (Mylius)

Finn Hanssen "aff de Krukers slecht" 1529 (Klevenfeldt)

Fogh (Mylius)

Kong Franz av Frankrike (Kunstindustrimuseet i Trondheim)

Friedenreich (Mylius)

Frieland (Klevenfeldt)

Henning Frimann (Statsarkivet i Stavanger)

Friis stamtavle (Klevenfeldt)


von Fyhren, Børge Petersen (Stavanger byarkiv)

Galt eller Galtung (Nationalmuseet i København)

Gaute Eriksen 1397 (Klevenfeldt)

Gjøe og Bille anetavle (Klevenfeldt)

Godskalk Samsonsen (Klvenfeldt)


Godzen, Severin Pedersen (Stavanger Domkirke)

Godtzen, Agnete Sørensdtr (Stavanger Domkirke) (Statsarkivet i Stavanger)

Godzen, Severin Pedersen 1637 (Statsarkivet i Stavanger)

Severin Godzen 1664 (SAS, PA 11)

Godzen, Søren Pedersen (Utstein kloster)

Gudmar Magnusson (Nationalmuseet i København)

Grüner (Mylius)

Guldberg (Stavanger byarkiv)

Guldberg (Statsarkivet i Stavanger)


Gunnar Eriksen abbed i Halsnøy 1536 (Klevenfeldt)


Guttorm Nielsen 1518 (Klevenfeldt)

 

Gustav Karlsson (Nationalmuseet i København)

Hagfin Tygesen 1365 (Klevenfeldt)

Hans Albertsen 1504 (Klevenfeldt)

Hans Eriksen på Båhus 1523

Hans Thorsen 1764 (Stavanger byarkiv)

Hattace 1764 (Stavanger byarkiv)

Hebla Albysdatter 1480 (Klevenfeldt)

Helt (Mylius)

Helverskow (Mylius)


Hiermann, Johannes 1664 (Stavanger Domkirke)

Hoskuld Hoskuldson, biskop Stavanger

Humble, Markus (Stavanger Domkirke)

Håkon Ivarson I - biskop i Stavanger 1415

Håkon Ivarson II - biskop i Stavanger 1438

Håkon Jonsen 1361 (Klevenfeldt)

Håkon Hermansen 1447 (Klevenfeldt)

Istrand (Mylius)

Ivar Arnesen 1305 (Klevenfeldt)

Ivar Vikingsson 1438 (Riksarkivet-Kjeldeskriftavdelingen)

Jakop Willesen 1406 (Klevenfeldt)

Jens Lauritsen 1417 (Klevenfeldt)

Jernskjegg (Mylius)

Jes Henriksen 1551 (Klevenfeldt)

Jespersen (Mylius)

Johannes Benediktsen 1385 (Klevenfeldt)

Johannes Magnussen 1363 (Klevenfeldt)

Wibolt Jæger 1691 (NRA, Konsumpsjonsregnskap)

Katarina Knutsdatter 1385 (Klevenfeldt)

Orm Kavle 1303 (Klevenfeldt)

Kielland, Gabriel Skanke 1788 (Statsarkivet i Stavanger)

Klaus Albretsen 1537 (Klevenfeldt)

Klow, Peder 1812 (Statsarkivet i Stavanger)

Knut Haakonsson 1255 (Klevenfeldt)

Kirsebom (NRA, Konsupsjonsregnskap)

Jokkum Jokkumsen Kirsebom 1672 (NRA, Localica)

Søren Kock 1526 (Klevenfeldt)

Koefoed (Mylius)

Koll (Klevenfeldt)

Kotte (Mylius)

Kristian Tobiassen (Stavanger byarkiv)

Kruckow (Klevenfeldt, pakke 50)

Hans Kruckow, "Krugge til Sørum" 1450 (Langebek boks XV)


Anna Kruckow "Kruko" (Klevenfeldt, pakke 67)

 
Jørgen Kruckow "Kruuchouf", 1575 (Langebek,
pakke XV)

Johan  Kruckow, 1534 (Riksarkivet, KIldeskriftavdelingen)

Lauritz Jonsen, 1673 (Riksarkivet, kontribusjonsskatt)

Lelius (Mylius)

Lenthe (Mylius)

Lenthe de Adelaer (Mylius)

Lilienpalm (Mylius)

Lorange, Helene Christiane gift Kielland (Ledaal)


Losna - Erland Philipsson 1405 (Klevenfeldt)


Losna - Eindride Erlandson 1416 (Langebek)


Eindride Erlandson (Langebek)

Jonas Lossius 1364 (Klevenfeldt)


Lüe, Marget van der (?) (Utstein kloster)

Luxdorph (Mylius)

Lykke, Johanne 1658 (Stavanger Domkirke)

Løvenskjold (Mylius)

Peder Maaneskjold anetavle (Klevenfeldt)

Von der Maase (Mylius)

Magdalene Olufsdatter 1532 (Klevenfeldt)

Magdalena Olufsdatter 1507  (Klevenfeldt)

Marine Ebbesdatter 1406 (Klevenfeldt)

Magnus Håkonson Lagabøte  1265 (Klevenfeldt)

Meer 1776 (Statsarkivet i Stavanger)

Meier (Mylius)

Monrath (Mylius)

Montagne 1723 (Statsarkivet i Stavanger)

Morten Ommundsen 1764 (Stavanger byarkiv)

Hans Mule (Mylius)

Mule (Mylius)

Mule (Mylius)

Nils Jenssen 1395 (Klevenfeldt)

Nils Klausen 1530 (Riksarkivet-Kjeldeskriftavdelingen)

Nils Pettersen 1462 (Klevenfeldt)

Nikolas Thorkildsen 1328 (Klevenfeldt)

Nissen (Mylius)


Ogmund Finnson og Katarina Knutsdatter (Klevenfeldt)


Olaf Engelbrektsson (Erkebispegården)

Olav Engelbregtson (Klevenfeldt)


Olav Eriksson i Halsnøy (abbed) 1450 (Klevenfeldt)


Olav Håkonson (Langebek)

Olav, biskop i Stavanger i 1398 (Langebek)

Olav, biskop i Stavanger II (Langebek)

Orm (kilde: Klevenfeldt)

Orm 1590 (Riksarkivet-Kjeldeskriftavdelingen)

Orm Ivarsson 1466 (Riksarkivet-Kjeldeskriftavdelingen)


Orning (Klevenfeldt)


Orning 1590 (Riksarkivet-Kjeldeskriftavdelingen)

Oxe 1496 (Klevenfeldt)

Peder Christensen (Klevenfeldt)

Peder Kristensen (Mylius)

Peder Hansen (Klevenfeldt)

Peder Martinsen 1346 (Klevenfeldt)

Peder Lauritzen (Statsarkivet i Stavanger)

Povel Jepsen 1474 (Klevenfeldt)

Peter Carstensen Petersen 1776 (Statsarkivet i Stavanger)

Prael, Peder Georg 1742 (Statsarkivet i Stavanger)

Qvitzow, Pernille 1658 (Stavanger Domkirke)

Rodt, Tord 1539 (Riksarkivet-Kjeldeskriftavdelingen)

Palle Rodtstens anetavle (Klevenfeldt)

Rabe (Mylius)

Ringholm 1746 (Stavanger byarkiv)

Rosenbusk (Mylius)

Rosencreutz (Mylius)

Rosenhjelm (Mylius)

Rosenkilde, Børge 1787 (Statsarkivet i Stavanger)

Rosenskiold (Mylius)

Mogens Jenssen Rosenvinge (Mylius)

Rostgård (Mylius)

Roulin (Mylius)


"Rustung", Christoffer Trondssons hustru, Karen (Klevenfeldt)

Rytter, Jacob de 1761 (Statsarkivet i Stavanger)

Gustav Salqvist 1779 (Statsarkivet i Stavanger)

Schjøler (Mylius)


Seglem, Svend Olsen 1793 (Statsarkivet i Stavanger)

Severin Franzen (Stavanger Domkirke)

Skaug 1776 (Statsarkivet i Stavanger)


Skule Bårdson 1225 (Klevenfeldt)

Henning Smith 1764 (Stavanger byarkiv)

Laurits Smith 1747 (Statsarkivet i Stavanger)


Jon Smør 1463 (Klevenfeldt)

Stang 1821 (Stavanger byarkiv)

Maren Jørgensdatter Staur anetavle (Klevenfeldt)

Svanenhjelm (Mylius)

Sylvester Eriksson 1449 (Klevenfeldt)


Tausan, Matis (Stavanger Domkirke)

Tausan, Matis' hustru 1 (Stavanger Domkirke)

Tausan, Matis' hustru 2 (Stavanger Domkirke)

Tausan, Mette Matzdatter (Stavanger Domkirke)


Teiste, Hans 1547 (Langebek)

Tidikeson (Mylius)

Tron Teiste og Pernille Rytters anetavle (Klevenfeldt)

Thomas, biskop i Stavanger 1273


Thoraldus Sivertssen (Toralde Sigurdsson) 1380 (Klevenfeldt)

Tord Jakopsen 1364 (Klevenfeldt)

Tordenskjold (Mylius)

Tordenstjerne (Mylius)

Tordenstjerne (Klevenfeldt)

Trane, Anne Christensdatter 1 (Stavanger Domkirke)

Trane (Stavanger Domkirke)

Trolle og Gjøe anetavle (Klevenfeldt)

Tyrholm (Statsarkivet i Stavanger)

Undal (Stavanger byarkiv)

Wessel (Mylius)

 Zetlitz, C. M. 1761 (Statsarkivet i Stavanger)

«Klevenfeldt» viser til: Terkel Klevenfeldt (1710–1777), Danske Rigsarkiv i København, Privatarkiv Klevenfeldt.

«Langebek» viser til Jakob Langebek, Danske Rigsarkiv i København, DRA, HSS 1, Jakop Langebek.

«Mylius» viser til Rigsarkivet, København, Arkivskaber: Håndskriftsamlingen, I. Individuelle samlinger af blandet indhold. Mylius, Peder Benzon 1689-1745. Boks 3 - Theatrum Nobilitatis-Danica-Norvegicæ.