Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1748-1749

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 13.8.2016.

 

Retur   

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, PA 267. Lista gjelder for regnskapsåret 1748-1749.  Han oppgir ikke hva som kilden.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Håndskriften er rimelige klare og tydelige. Som regel er det bare skrevet tallet, og underforstått pengeenhet – dvs riksdaler, ort og skilling.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Hauge = hage

Sl = salig = avdød

?? er mine spørsmålstegn basert på det Kielland har skrevet

rd = riksdaler

b = skilling

 

****

 

 

Grundleier af Hospitalets grunder

 

Byfogd Ringholm af Prale Haugen 4 - -

Ole Frist af sin Hauge 2 - -

Af Karen Rovekults Hus – 1 –

Af Rasmus Forus ligesaa – 1 –

Erich Jonsen - - 16

Erick Dahle - - 20

Torkild ved Becken - -  20

Rasmus Molov af forrige Mogens Stenførers Hus beliggende liden Hauge - - 4

Karen paa Damen – 2 –

Ellen Erich Olsens - - 16

Aase Svendsdatter – 1 8

Ole Kippers Nøst betales nu af Isack Krass - - 8

Karen Erichsdatter - - 12

Jens Abrahamsen - - 16

Mallene paa Bierget - - 12

Guttorm af et Nøst - - 8

Aase Sl Mogens Stenførers Hus - - 12

Jorenholmens Grunde

Sr  Lauriz Smith af et Nøst - - 16

Hr Kammerraad Vallentinsen do - - 16

Do af en Søbod - - 16

Isak Bagers Søbod – 1 8

Sr Børge Vallentinsens Søbod – 1 8

Asbiørn Arnesen, Willem Ellingsen og Madz Rygs Enke aall. Heindelse?? til - - 16

Ole Frost’s ny byggede Søbod – 1 –

Rasmus Udsole af et Søhus – 1 –

Elling Rasmussen af et Nøst - - 12