Hospitalets grunnleie av Stavanger by 1796

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 13.8.2016.

 

Retur   

Lista nedenfor angir hvilke eiendommer som Stavanger Hospital eide i Stavanger, hvem som betalte grunnleie og hvor mye. Grunnleie var en slags festeavgift, der den som betalte avgiften disponerte tomta så lenge grunnleien ble betalt, og kunne bygge hus på den. Beløpene er oppgitt i henholdsvis riksdaler, ort og skilling. Det ble regnet 96 skilling for en riksdaler.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, PA 267. Lista er for 1696.

 

Avskriften er gjort etter beste skjønn. Som med all håndskrift har hver person sine særegenheter! Er en usikker på avskriften bør en sjekke med originalen. Hendskriftene er rimelige klare og tydelige. Som regel er det bare skrevet tallet, og underforstått skilling.

 

Forkortelser og ordforklaringer:

Hauge = hage

?? er mine spørsmålstegn basert på det Kielland har skrevet

rd = riksdaler

 

******

Hospitalets Grunde Kienning 1796

 

Elling Sigvalland af Pralehaugen 4 rd

Anders Hansen Smith 2 rd

Mme Sl Ploug nu Hr Sundt af en Søgrund paa Jordholmen – 3 2

Ligesaa af do af en Grund 32

Mme Sl Krass ligesaa 24

Kiel Scheye 16

Hr Børre Pettersen 24

Mme Kiellands 36

Hr Børre Rosenkilde af 2 Søgrunde 48

do af en aaben Søgrund 24

Asbiørn Erichsen Bager 24

do ligesaa 16

Samuel Søyland Enke af en Hus Grund 24

Hr Hendrich Dahl do 20

Siri Væverske 4

Mm Sl Ploug nu Hr Sundt do 24

Anders Olsen sin Ander Houe 16

Støkers Tostensen 16

Ole Helgesen 32

Rasmus Iversen 12

Jon Ellefsen nu Askeed Arbeider 16

Søren Torsen nu Lars Johannesens Enke 16

Hans Gundersen 6

Aadne Dahles Enke 6

Rasmus Iversen Barckeland 32

Osmund Kanniket 6

Hr Zetlitz af en Grund ved Bækken 20

Anders Andersen Wiig 16

Hr Gabr. S Kieland af en aaben Grund til Søen 24

Anders Houe af en Søhus Grund 24

Lars Svas nu Ole Andreas 8

Ole Møglebust nu Lars Møglebust 6

Anders Houe af en Søyle Grund 12

Gabriel Helneick af en do Grund 24

Jon Sølvbjerget af en do 16

Bratte Schiæveland af en Hus Grund 20

Anders Husebø af en Sø Grund 24

Hr Jan Kielland do 48

Lars Jotten 12

Mons Monsen 12

Johannes Helliesen 5

Sum 14 45