Geistlig jordebok ca. 1590 – om Kriken prebende

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget 13.8.2016.

Retur

 

Avskrift av en liten del av «En klar Jordebog paa det geistlige gods oc aarlige indkomst, som kanikkerne, sokneprestene oc kirkene følger oc opbærer udj Staffuangers stigt». Den er fra ca. 1587-1598. Danske kanselli, skabsager 9, pakke 133I, Litra F.

 

Vanlig omregninger er:

1 laup smør = 3 pund = 72 merker

1 pund korn = 4 vetter

1 våg fisk = 3 pund

Ofte brukt ved omregning er 1 laup smør = 1 pund korn = 2 huder = 2 våger fisk.

 

****

 

Krigens Prebenda som her Peder Claus søn

Sogneprest oc Prouest udj Undall er forlenet med.

Krigens grund liggendis j Staffuanger renter aarligen iv mark.

Vorster i Strandz sogen iiij løber smør

Verland ibid 1 veijer

Skede paa Hundeuag i vor frues sogen ii pd korn.

Norhuus paa Randesøen iij pd korn.

Hoell i Stiernerø sogen xviij merker smør.

Offuerfister i Fister sogen ij løber smør ij vetter korn.

Nordbø j Findø sogen 0,5 pund korn.

Haaland i Bierkrem sogen iij vetter korn.

Item haffuer then gode Mand Erick Rosenkranz tilbyt sig aff forne.

Prebends gaarde thisse eftherfølgende,

Frøland j Sogndals Skiprede ij løber smør ij huder.

Bogenes i vor frues sogn j vet korn.

Aff Seluedi som till forne gaard ligger j vet korn.

OC haffuer hand igiengiffuen thene effterfølgendis.

Østrum i Skaare skiprede xviij merker smør.

Timmerdall ibid xviij merker smør.

Frackesgerd i Aurlsness sogen 0,5 løb smør.

Fyrreland i Skorre skibrede ij pund fisk.

Hagelijd ibid xviij merker smør

Halsse øde skulde rente aarligen xviij merker smør

Offuer Kleffuen 0,5 løb smør.

Strømøen  i Fierde Skiprede j pund korn.

Men aff forne godz findes disse aff ther parter ingen rettighed at faaes aff.

Hagelijd i Skaar Skiprede xvvj merker smør.

Halse øde xviij merker smør.

Offuer Kleffue 0,5 løb smør

Strømøen j pund smør.