Safety of Offshore Structures and in Maritime Technology 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheims gate 9, NO-4021 Stavanger

Retur til hovedsiden / Return

 


 

Tekster på norsk

Papers in Norwegian

Denne viser til noen dokumenter som jeg har laget selv eller i samarbeid med andre.

Isfjell på norskekysten vinteren 1880-1881 (pdf-fil 10MB) (OD, 1990)

Rapporterte båtkollisjoner (OD, 1994)

Ringing status (OD, 1994)

Bølgedrift (OD, 1994)

Begroing (OD, 1995)

Naturforholdene på Vøringplatået (OD, 1995)

Storulykker i lys av Estonia (OD; 1998)

Drifterfaringer stålkonstruksjoner (pdf-fil) (OD, 21.5.2001)

Virvelinduserte svingninger i luft (OD, 5.9.2002)

Fundamentering av jackuper (OD, 23.5.2003)

Grunnundersøkelser i sørlig del av norsk sokkel (OD, 24.5.2003)

Lastvirkninger av jackuper i storm (Ptil, 3.8.2004)

Forankring av innretninger på norsk sokkel (Ptil, 1.12.2005)

Virkningen av klimaendringer i petroleumsnæringen (Ptil, 2007)

Virvelinduserte tverrsvingninger (Ptil, 27.8.2008)

Utløserarrangement på livbåter (pdf-fil) (Ptil, 27.3.2009)

Status på ringing (Ptil, 2.9.2009)

Risikonivået i petroleumsnæringen (pdf-fil) (Ptil, 2011)  

Erfaringer fra Deepwater Horizon-ulykken kapittel 8 (Ptil, 2011)

Vekting av konstruksjonshendelser (pdf-fil) (Ptil, 2012)

Skadene på Floatel Superior (pdf-fil) (Ptil, 2013)

Lysark til presentasjoner

Årsaker og lærdom av storulykker (Petroleumstilsynet, 2009)

 

Erfaringer med båtstøt på norsk sokkel (2010)

 

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel (2011)

 

Deepwater Horizon oppfølging i Norge (2011)

 

Havis og isfjell (Hammerfest, 2012)

 

Stabilitetshendelser i Norge (2012)

 

Forankringshendelser med ankere og bolster (2012)

 

Erfaringer med forankringshendelser (Stavanger, 2013)

 

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene (2013)

 

Linebrudd i ståltau (2014)

 

Erfaringer med bølger i dekk på semier og TLPer (Stavanger, 2017)

 

Tekster på Wikipedia

Papers in Norwegian on Wikipedia

Denne viser til noen sider som jeg har vært med på å lage.

Oppdateres ved behov!

Aban Pearl

Fritt-fall-livbåter

Halvt nedsenkbar plattform

Hundreårsbølger

Jupiter 1

Katastrofer i norsk petroleumsvirksomhet

Katastrofer i petroleumsvirksomheten

Kjetting

Offshore lastesystemer

Oppjekkbar plattform

Petrobras P36

Polyestertau

Ståltau

Thunder Horse

Utmatting

Virvelinduserte tverrsvingninger

West Gamma

 

 

 

Tekster på engelsk

Papers in English

This page is presenting some papers made by myself or in cooperation with others.

Flareboom Vibrations - Vortex Shedding And Damping Of Welded Individual Steel Members (ISOPE, 1991)

Environmental conditions in the southern Barents Sea (NPD, 1991)

Cross flow vibrations of flare booms (NPD, 1994)

Wave crests calculations. (NPD, 1995)

Kinematic reduction factor (NPD, 1996)

Recurrence intervals of environmental conditions (NPD, 1997)

20 Years of Met-Ocean Data Collection on the Northern Norwegian Continental Shelf (OTC, 1997)

Green water incidents on Norwegian production ships (pdf-file) (2000)

Experience and Risk assessment of FPSOs in use on the Norwegian Continental Shelf - Descriptions of Events (pdf-file) (2001)

On the Risk of Structural failure on Norwegian Offshore Installations (pdf) (25.6.2001)

Load level on jacket structures in NORSOK N-003 (PSA, 3.8.2004)

Response of jackups in storm (PSA, 15.3.2006)

In-service-experiences of anchoring systems in Norway 1996-2005 (pdf-file) (PSA, 2006)

 

Quantitative Risk Analysis of Stability for Floating Offshore Installations (ESREL 2006).

Risk indicators (30.3.2008)

Life extension for mobile offshore units (2008)

 

 Jackups in Norway (pdf) (London, 2011)

Collisions Between Platforms and Ships in Norway in the Period 2001-2010 (OMAE 2011)

Position incidents during offshore loading with shuttle tankers on the Norwegian Continental shelf 2000-2011 (ISOPE 2012)

Stability incident on Floatel Superior (PSA, 2013)

Modifications of the PSA regulations based on case studies of stability accidents (OMAE, 2013)

Lessons Learned From Norwegian Mooring Line Failures 2010–2013 (OMAE, 2014)

Anchor line failures - Norwegian Continental Shelf - 2010-2014 (pdf-file) (PSA, 2014)

 

Failures of offshore mooring steel wire ropes (pdf-file) (ISOPE, 2016)

 

Observed wave actions on semisubmersibles and TLP decks (pdf-file) (OMAE, 2018) 

 

Powerpoint presentations

Norwegian ship collisions (OMAE, 2011)

 

Jackups in Norway (London, 2011)

 

Shuttle tanker collisions (ISOPE, 2012)

 

Stability incidents (OMAE, 2013)

 

Failures of anchor lines (OMAE, 2014)

 

The Floatel Superior bolster incident (OMAE, 2014)

 

Steel wire ropes (ISOPE, 2016)