Kollslekten i Ryfylke og Stavanger

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

 

Versjon 3.12.2011 - Hele artikkelen finner du i Ætt og heim for 2011.

 

Retur

 

Innledning

 

Det er skrevet en god del om de eldste Koll-slektene i Rogaland gjennom årene, men mye er avvikende. Slik jeg ser det er de viktigste bidragene fra Asgaut Steinnes, Einar Balle og Hans-Eivind Næss. Jeg har i stor grad bygget på deres arbeider, men når jeg også blander meg inn er det for å prøve å bringe forståelsen et lite skritt videre. Jeg har også bygd på det jeg selv skrev om Koll-slektene i tilknytning til Stavanger.

 

Jeg vil i fortsettelsen argumentere for en slektstavle som vist i figur 1. Alle i slektstavlen er kjent i ulike kilder. Det er likevel usikkert om Peder, Jakop, Liva og Olav var søsken eller om det var en annen forbindelse mellom dem, men som vi kommer til kan en argumentere for flere synspunkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figur 1: En mulig slektstavle for Koll-slekten. Årstallene uttrykker som regel bare en størrelsesorden – se teksten for flere detaljer.

 

Jeg valgt å skrive denne artikkelen i fire deler. Del I er om andre halvdel av 1500-tallet og litt inn på 16000-tallet, del II om første halvdel av 1500-tallet, del III på 1400-tallet og i del IV på 1200- og 1300-tallet. Jeg har begrenset artikkelen til Rogaland.