Brannlidende i Østervåg i Stavanger i 28.5.1716

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 25.11.2006.

 

Retur

 

Lista nedenfor angir en del av de som hadde vært utsatt for brann i Østervåg i Stavanger i 1716.

 

Tabellen er avskrift fra en fotokopi fra Axel C. Kiellands avskrift i Stavanger Byarkiv, pakke 2, legg 3, ark nummer 119. Lista er datert 27.4.1726, men Kielland oppgir at den er for 1725.

 

Tallene viser til Ulrik Fredrik Aagaards kart. Lista er laget basert på Johannes Elgvin: En by i kamp, 1956, side 232.

 

Sl = salig = avdød

Når navn avsluttes med s, som Størchorsens viser det til normalt Størchorsens enke eller arving.

 

Forklaring Ofwer Nummerne og Grunderne -

 

 1. Tørris Ileskougs Grund
 2. Olle Andersens Gr.
 3. Lars Riskes Gr.
 4. Olle Ifverssen
 5. Ifver Pederssen
 6. Lars Størchorsens
 7. Aadne Michelsen
 8. Olle Eilifsens Grund og Søgrund
 9. Lars Andersens
 10. Olle Olsens Grund og Søgrund
 11. Mogens Sifvertssens Søegrund
 12. Thomas Halvorssens
 13. Rasmus Hanssens
 14. Hermand Olsens Grund
 15. Christen Goudesens Grund og Søgrund ofven og Neden for Gaden
 16. Karen Sl. Tore Rasmussens
 17. Peder Sandførers Gruns og Søegrund
 18. Marte Svends Datters Grund og Søegrund
 19. Knud Bach med –
 20. Palle Grunden
 21. Lars Nielsens –
 22. Siri Rassmus datter
 23. Mogens Sifvertssens
 24. Olle Ifvertssens Hauge
 25. Olle Ifversen Nordskaar
 26. Jacob Olsen -
 27. Poul Tiensvold
 28. Rasmus Time